Stára x Picasa


Design šperků ze spolupráce Stára x Picasa vychází z tatérských skic Stanislava (Picasa).